<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Untitled Document
 

Project oversigtSalgs- og leveringsbetingelserHonorarliste

 
 
Honorar beregnes af entreprisens beregnede mesterpris på arbejdsløn iht. leveringsbetingelsernes pkt. A. Beregningsgrundlaget.
(se under Salgs- Og Leveringsbetingelser)
   
Lønsum
brutto :
Honorar :


50.000 kr.
75.000 kr.
100.000 kr.
125.000 kr.
150.000 kr.
175.000 kr.
200.000 kr.
225.000 kr.
250.000 kr.
300.000 kr.
350.000 kr.
400.000 kr.
450.000 kr.
500.000 kr.
550.000 kr.
600.000 kr.
650.000 kr.
700.000 kr.
750.000 kr.
800.000 kr.
850.000 kr.
900.000 kr.
1.000.000 kr.
1.100.000 kr.
1.200.000 kr.
1.300.000 kr.
1.400.000 kr.
1.500.000 kr.
1.600.000 kr.
1.700.000 kr.
1.800.000 kr.
1.900.000 kr.
2.000.000 kr.
2.250.000 kr.
2.500.000 kr.
2.750.000 kr.
3.000.000 kr.
3.250.000 kr.
3.500.000 kr.

3,500 %
3,263 %
3,025 %
2,788 %
2,550 %
2,313 %
2,075 %
1,838 %
1,600 %
1,520 %
1,440 %
1,360 %
1,280 %
1,200 %
1,168 %
1,136 %
1,104 %
1,073 %
1,041 %
1,009 %
0,978 %
0,946 %
0,914 %
0,893 %
0,871 %
0,850 %
0,828 %
0,807 %
0,785 %
0,764 %
0,742 %
0,721 %
0,700 %
0,681 %
0,662 %
0,644 %
0,625 %
0,612 %
0,600 %

 

Honorarlisten er vejledende og vil ved
særligt vanskelige eller lette opgaver
blive tillagt eller fratrukket en %-sats,
der står i rimeligt forhold til opgavens
karakter.

Indhentning af- og indregning af
materialepriser samt evt. besigtigelse
af bygninger, faktureres med 435,- kr.
pr. medgået time.

Kørsel faktureres efter statens takst
for kørsel i egen bil.

Rabatsatser ved salg af kalkulationer
til samme tilbudsgivere:

Ved 2 rekvirenter fratrækkes 30 %
Ved 3 rekvirenter fratrækkes 35 %
Ved 4 rekvirenter fratrækkes 40 %
Ved 5 rekvirenter fratrækkes 45 %

Ved mere end 5 rekvirenter fratrækkes 50 %

EP Beregnerservice d. 05-05-2010