<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> <% Dim EP_Base Dim EP_Base_numRows Set EP_Base = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") EP_Base.ActiveConnection = MM_EP_STRING EP_Base.Source = "SELECT * FROM tblProjectOversigt ORDER BY Dato ASC" EP_Base.CursorType = 0 EP_Base.CursorLocation = 2 EP_Base.LockType = 1 EP_Base.Open() EP_Base_numRows = 0 %> Untitled Document

U
d
s
k
r
i
v

logo

 

Project oversigtSalgs- og leveringsbetingelserHonorarliste

 

Velkommen til

EP-Beregnerservice

Skolevej 48, Nustrup

6500 Vojens

tlf.: 74 87 15 23

<% EP_Base.Close() Set EP_Base = Nothing %>